62135 Yetişkin Can Yeleği

62135 Yetişkin Can Yeleği
 • Kodu: **
 • Kodu: M16.06.010.020
 • Kodu: K01.06.010.030
 • Kodu: K01.06.010.031
 • Kodu: M16.06.010.002
   • Kapasite: 40N / 20kg.
   • SOLAS Onaylı
 • Kodu: M16.06.010.005
   • Kapasite: 45N / 20-30kg.
   • SOLAS Onaylı
 • Kodu: M16.06.010.010
   • Kapasite: 55N / 30-40kg.
   • SOLAS Onaylı
 • Kodu: M16.06.010.015
   • Kapasite: 100N / +90kg.
   • SOLAS Onaylı
 • Kodu: M16.06.010.020
   • Kapasite: 100N / 70-90kg.
   • SOLAS Onaylı